DDDD služba

Usluge DDDD Službe

DDDD Služba osnovana je 1966. godine i obavlja poslove sanitarne zaštite na području Dubrovačko-neretvanske županije.

DEZINFEKCIJA je skup različitih mjera i postupaka koje poduzimamo da bi se razni predmeti ili prostori oslobodili zaraznosti.

Metode dezinfekcije su:

 • mehanička – sedimentacija, ventilacija, filtriranje
 • fizikalna – temperatura, isušenje, zračenje
 • kemijska – primjena kemijskih sredstava – dezinficijensa

Kemijskom metodom dezinfekcije reducira se ili potpuno uništava prisutne mikroorganizme, uzročnike zaraznih bolesti na predmetima, u vodi ili u prostorima da bi se spriječio nastanak ili širenje zaraznih bolesti.

Dezinficijense koristimo na nekoliko načina:

 • prskanje
 • orošavanje
 • zamagljivanje

Dezinfekciju se mora obavljati naročito u objektima ili prostorima:

 • bolnice i ostale zdravstvene ustanove
 • za pripremanje hrane (kuhinja, restorani)
 • za proizvodnju namirnica – proizvodne linije u industriji
 • garderobe i sanitarni čvorovi
 • vozila za prijevoz prehrambenih namirnica (meso, mlijeko i sl.)
 • prijevozna sredstva za prijevoz osoba – vlakovi, tramvaji, autobusi
 • klimatizacijske komore i ventilacioni kanali
 • svi prostori u kojima je došlo do havarije na sustavima za odvodnju otpadnih voda, odnosno
 • puknuća kanalizacijskih cijevi
 • stambenim objektima – stanovima ukoliko je osoba umrla u stanu
 • prije i poslije čišćenja tavanskog ili drugog prostora u kojima ima izmeta golubova ili drugih životinja.

Za dezinfekciju koristimo kemijska sredstva:

 • sa širokim spektrom djelovanja na bakterije i viruse
 • koja imaju brzo početno djelovanje
 • koja su učinkovita u prisustvu organske materije
 • koja su stabilna pri svakom PH
 • koja nisu otrovna za ljude i životinje
 • koja nisu korozivna
 • koja nemaju neugodan miris i ne ostavljaju mrlje

Sva sredstva koja koristimo su registrirana za primjenu u Republici Hrvatskoj, a ekološki su prihvatljiva jer su biorazgradiva.

DEZINFEKCIJA CJEVOVODA (HIPERKLORIRANJE)

Dezinfekciju cjevovoda provodimo u svim objektima. Dezinfekcija-hiperkloriranje cjevovoda obavljamo natrijevim hiperkloritom (NaOCl) sa 12-15% aktivnog klora. Priključak za injektiranje NaOCl-a postavljamo na postojeći T spoj što nam omogućuje istovremeno injektiranje NaOCl-a u vodovodni sustav sa membransko-dozirnom crpkom.

DEZINSEKCIJA je skup mehaničkih, fizikalnih, bioloških i kemijskih mjera i postupaka koji se poduzimaju sa ciljem suzbijanja ili smanjenja populacije insekata koji prenose zarazne bolesti, izazivaju alergijske reakcije, imaju toksično djelovanje.

Najčešći insekti koje suzbijamo jesu:

 • u komunalnoj higijeni: žohari, mravi, muhe, buhe, ose, stršljeni, moljci
 • skladišni štetnici: moljci, kornjaši, žišci, brašnari, slaninari, grinje, crvotočci

Metode suzbijanja insekata koje primjenjujemo su:

 • prašenje (primjena insekticidnih prašiva)
 • prskanje (primjena suspenzije ili emulzije insekticida)
 • orošavanje ili raspršivanje suspenzije ili emulzije insekticida
 • zamagljivanje (toplo ili hladno ULV)

Insekte suzbijamo u svim vrstama objekata, a naročito:

 • stambeni i poslovni objekti
 • proizvodni i skladišni objekti
 • ugostiteljski objekt
 • športsko rekreacijski objekti
 • dječji vrtići i škole
 • fakulteti i druge ustanove
 • trgovine
 • javno prometne površine i vodotoci
 • za javnu vodoopskrbu
 • za uklanjanje otpadnih voda i drugih otpadnih tvari
 • deponiji smeća

Za suzbijanje insekata koristimo široku paletu insekticida, a primijenjeni insekticid određujemo prema vrsti insekata, prostora ili površinama koje se tretiraju. Insekticidi koje koristimo imaju dozvolu za primjenu u komunalnoj higijeni u Republici Hrvatskoj, a formulacije su sintetizirane tako da:

 • imaju brzo početno djelovanje (knock down)
 • imaju produženo rezidualno djelovanje na insekte
 • ne izazivaju alergijske reakcije
 • ne ugrožavaju zdravlje ljudi i životinja
 • ne prljaju tretirane površine
 • ekološki su prihvatljivi jer su biorazgradivi

Dezinsekciju bilo kojeg objekta neovisno o namjeni i veličini u mogućnosti smo obaviti odmah, odnosno najkasnije u roku 24 sata po Vašem pozivu.

Stručnim pristupom u mogućnosti smo Vam ponuditi vrhunsku uslugu za prihvatljivu cijenu.

Usluge dezinsekcije obavljamo u vrijeme kada to Vama odgovara, obično po završetku Vašeg radnog vremena.

DERATIZACIJA je skup mjera i postupaka koji se poduzimaju s ciljem smanjenja populacije štetnih glodavaca/štakora, miševa i mišolikih glodavaca, koji su prirodni rezervoari i prijenosnici uzročnika zaraznih bolesti ili skladišni štetnici, a zbog svoje velike rasprostranjenosti, plodnosti i inteligencije predstavljaju veliku opasnost po čovjeka i njegovu okolinu.

Deratizacija podrazumijeva i sve mjere koje se poduzimaju radi sprječavanja ulaženja, zadržavanja i razmnožavanja štetnih glodavaca na površinama, u prostoru ili objektima. Saznanje da štakori imaju ključnu ulogu u prijenosu i širenju kuge bio je povod prvim organiziranim i zakonski reguliranim akcijama suzbijanja tih štetnih glodavaca. Provođenje obvezatne sustavne deratizacije na nivou gradova u RH propisano je prema Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("NN" RH, br. 79/07, 113/08).

Deratizacija se provodi postavljanjem mamaca u velikim i malim deratizacijskim kutijama izrađenim od tvrde plastike, na čijem poklopcu je natpis "OTROV - NE DIRATI". Uz svaku postavljenu kutiju nalijepi se i obavijest "PAZI OTROV!" na zidu ili nekom drugom vidnom mjestu kao dodatno upozorenje da se te kutije ne diraju.

Za preventivnu deratizaciju koriste se rodenticidi iz skupine antikoagulanata i to II. generacije ovisno o vrsti štetnika koje suzbijamo ili očekujemo na određenom prostoru.

Osim postavljanja deratizacijskih kutija sa zatrovanim mamcima postavljaju se i klopke tj. kartoni sa ljepilom tamo gdje je to potrebno i moguće postaviti, te trapper ljepilo. Tvrtka Sanitat Dubrovnik d.o.o. sklopila je ugovor s tvrtkom Cian d.o.o. iz Splita s kojima surađujemo u cilju neškodljivog zbrinjavanja otpada, od otpadne ambalaže do uginulih štetočina.

Koristeći suvremene biološke proizvode, omogućeno nam je da odabranim mikroorganizmima stimuliramo i stotinama puta ubrzavamo prirodne procese biorazgradnje te na taj način pridonosimo otklanjanju neugodnih mirisa.

Dezodorizaciju provodimo suvremenim biološkim proizvodima za razgradnju organskog materijala. Radi se o koncetriranoj tekućini mješavine širokoga spektra iz prirode selektiranih mikroba i osnovnih hranjiva, formiranih za uklanjanje neugodnih mirisa. Proizvod je ekološki, te nije otrovan za ljude, biljke i životinje.

Područje primjene:

 • Deponiji komunalnog otpada
 • Kontejneri i kante za smeće
 • Kanalizacijski sustavi
 • Toaletni sustavi
 • Septičke jame

Prednosti:

 • Ukljanjanje neugodnih mirisa je iznenadno i trenutno
 • Smanjuje se volumen otpada do 40%
 • Reducira se broj muha i insekata na minimum
 • Poboljšavaju se sanitarni uvjeti zaposlenika u dodiru s otpadom

Kontakt info

Voditelj službe

Pero Katavić

Telefon

+385 20 640 142

Adresa

Marka Marojice 5,
20000 Dubrovnik - HR

Radno vrijeme

Ponedjeljak-Petak:
07:00 - 15:00
I po potrebi klijenta.

© 2024 Sanitat Dubrovnik d.o.o. | Sva prava pridržana. Powered by LINK