Javna i jednostavna nabava

Objava ugovora javne nabave:

Registar ugovora od 2024. godine
Registar ugovora do 2024. godine

Objava ugovora javne i jednostavne nabave:

SUKOB INTERESA

Izjava o nepostojanju sukoba interesa (.pdf)

Objava o sukobu interesa od 22.11.2023. (.pdf)

Natječaji javne nabave
Svi postupci javne nabave objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina.

Statističko izvješće o javnoj nabavi

Plan jednostavne i javne nabave:

Plan nabave od 2024.godine
Plan nabave do 2024. godine

Jednostavna nabava

Plan javne nabave

Odluke o donošenju I. izmjene plana nabave za 2022 i I. izmjene plana nabave za 2022.

 


© 2024 Sanitat Dubrovnik d.o.o. | Sva prava pridržana. Powered by LINK