Novosti

TIJEK RADOVA NA REKONSTRUKCIJI TRŽNICE GRUŽ

Rekonstrukcija gruške place: započeli zemljani radovi

U tijeku su radovi na rekonstrukciji gruške place koji će obuhvatiti cjelokupni prostor tržnice, osim ribarnice. Dovršeni su pripremni radovi te se krenulo u zemljane radove unutar ograđene građevinske parcele.

Po demontaži postojećeg objekta te rušenja elemenata unutar objekata koje se planiralo zadržati, utvrđeno je da su isti u izrazito lošem stanju te zahtijevaju hitnu konstruktivnu sanaciju, što nije bilo uočeno do trenutka samog uklanjanja pregradnih zidova i žbuke te stoga nije bilo ni predviđeno projektom.

Prilikom površinskog iskopa utvrđen je dio instalacija fekalne i oborinske odvodnje koji nije bio ucrtan u postojeće stanje instalacija, kao i problemi sa magistralnom fekalnom kanalizacijom. U rješavanje navedene problematike uključene su sva nadležna tijela investitora, izvođača radova te

Vodovod Dubrovnik d.o.o., a sve s ciljem pravovremenog i učinkovitog saniranja.

Radove dodatno otežava i česta pojava mora unutar iskopnih jama, što je dodatno pospješeno količinom oborina u proteklom periodu.

Nakon izvršenog uviđaja na terenu, projektant konstrukcije pristupio je izradi novog statičkog proračuna i prijedloga sanacije, a zatečena situacija na terenu potencijalno će izazvati dodatne troškove i zahtijevati promjene po dinamički i vremenski plan dovršetka radova.

Sanitat Dubrovnik d.o.o. će javnost obavještavati o daljnjem tijeku izvođenja radova na Rekonstrukciji Tržnice Gruž.

S poštovanjem,
SANITAT DUBROVNIK d.o.o.


© 2024 Sanitat Dubrovnik d.o.o. | Sva prava pridržana. Powered by LINK