Prethodno savjetovanje

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Društvo SANITAT DUBROVNIK d.o.o., Dubrovnik, Marka Marojice 5, temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi("Narodne novine", broj 120/16) obvezan je prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, provesti postupak obveznog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od minimalno 5 (pet) dana.

Na prethodno savjetovanje stavlja se:

  • opis predmeta nabave
  • tehničke specifikacije,
  • kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta,
  • kriterije za odabir ponude i
  • posebni uvjeti za izvršenje ugovora.

Svi zainteresirani gospodarski subjekti za dobivanje ugovora o javnoj nabavi pozivaju se na sudjelovanje u prethodnom savjetovanju kako bi davanjem primjedbi, prijedloga i savjeta doprinijeli kvalitetnijoj provedbi postupaka nabave i odabiru najbolje ponude, poštujući načela tržišnog natjecanja, zabrane diskriminacije i transparentnosti u postupcima javne nabave.

Nakon svakog provedenog savjetovanja Grad Dubrovnik razmatra sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izrađuje izvješća o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ih objavljuje na stranicama Prethodno savjetovanje.

Prethodna savjetovanja do 2024.godine
Prethodna savjetovanja od 2024.godine
Izvješća o provedenom prethodnom savjetovanju

© 2024 Sanitat Dubrovnik d.o.o. | Sva prava pridržana. Powered by LINK