Publiciteti

Citylight Dubrovnik

Publiciteti

Oglašavanje putem plakatnih površina je zasigurno jedno od najefektnijih i efikasnijih načina oglašavanje.

Sanitat d.o.o. pruža mogućnost oglašavanja putem službenih oglasnih površina u Dubrovniku na najfrekventnijim lokacijama u gradu.

B1 / B2 plakatne površine (kamena table, kameni stupovi za oglašavanje) se nalaze na ponajboljim mjestima u gradu i samim time dolaze do najvećeg dijela potencijalnih korisnika Vaših usluga.

© 2023 Sanitat Dubrovnik d.o.o. | Sva prava pridržana. Powered by LINK