Povlaštena parkirališna karta (PPK)

Pravo na korištenje javnih parkirališta pod povlaštenim uvjetima (PPK) ima fizička osoba koja:

 • ima prebivalište odnosno boravište neprekidno dulje od 2 (dvije) godine na području Grada Dubrovnik ai općina Konavle, Župa dubrovačka, Dubrovačko primorje, Ston, Janjina, Trpanj i Mljet, što dokazuje osobnom iskaznicom ili uvjerenjem Ministarstva unutarnjih poslova o prebivalištu odnosno boravištu sukladno Zakonu o prebivalištu,
 • ima vozilo registrirano na svoje ime ili u leasingu, što dokazuje važećom prometnom dozvolom, te čije dimenzije (vozila) ne smiju prelaziti dimenzije obilježenog parkirališnog mjesta.

Pravo na PPK ima osoba s invaliditetom koja:

 • ima prebivalište ili boravište na području Grada Dubrovnika, općina Konavle, Župa dubrovačka, Dubrovačko primorje, Ston, Janjina, Trpanj i Mljet, što dokazuje osobnom iskaznicom ili uvjerenjem Ministarstva unutarnjih poslova o prebivalištu odnosno boravištu sukladno Zakonu o prebivalištu,
 • ima vozilo registrirano na svoje ime ili u leasingu, što dokazuje važećom prometnom dozvolom, te čije dimenzije (vozila) ne smiju prelaziti dimenzije obilježenog parkirališnog mjesta,
 • ima valjani znak pristupačnosti iz čl. 40 Zakona o sigurnosti prometa na cestama i rješenje ovlaštenog tijela o invaliditetu na temelju kojega je znak izdan.

Pravo na PPK ima fizička osoba:

 • invalid Domovinskog rata koji imaju prebivalište na području Grada Dubrovniku i na području općina: Konavle, Župa dubrovačka, Dubrovačko primorje, Ston, Janjina, Trpanj i Mljet,
 • muškarac koji je dobrovoljni darovatelji krvi sa preko 35 (trideset pet) puta darovanom krvi i žena koja je dobrovoljni darovatelji krvi sa preko 25 (dvadeset pet) puta darovanom krvi, a koji imaju prebivalište na području grada Dubrovnika i na području općina Konavle, Župa dubrovačka, Dubrovačko primorje, Ston, Janjina, Trpanj i Mljet.

Pravo na PPK kartu ima pravna osoba, fizička osoba-obrtnik, fizička osoba registrirana za obavljanje samostalne djelatnosti koja:

 • ima sjedište i/ili poslovnu jedinicu koje/a je registrirano/a na području Grada Dubrovnika, općina Konavle, Župa dubrovačka, Dubrovačko primorje, Ston, Janjina, Trpanj i Mljet neprekidno dulje od 2 (dvije) godine, što dokazuje odgovarajućom ispravom.
 • ima vozilo registrirano na ime pravne osobe, fizičke osobe-obrtnika, fizičke osobe registrirane za obavljanje samostalne djelatnosti ili u leasingu, što dokazuje važećom prometnom dozvolom, te čije dimenzije (vozila) ne smiju prelaziti dimenzije obilježenog parkirališnog mjesta.

Pravo na PPK ne mogu ostvariti:

 • pravne i fizičke osobe-obrtnici i fizičke osobe registrirane za obavljanje samostalne djelatnost, koje obavljaju djelatnost car sharinga (zajedničko korištenje električnih automobila) te
 • pravne i fizičke osobe-obrtnici i fizičke osobe registrirane za obavljanje samostalne djelatnost koje obavljaju djelatnost javnog prijevoza putnika i tereta u unutarnjem cestovnom prometu (uključivo autotaksi prijevoza)

U Tablici je naznačeno pravo i mogućnost izdavanja i korištenja PPK ovisno o parkirališnim zonama iz Općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenom površinama na području Grada DUbrovnika:

Tablica

Cjenik isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama na području Grada Dubrovnika:

(Fiksni tečaj konverzije 1 EUR=7,53450 kn)

Cjenik
© 2023 Sanitat Dubrovnik d.o.o. | Sva prava pridržana. Powered by LINK