Povlaštena parkirališna karta (PPK)

Pravo na korištenje parkirališne karte po povoljnijim uvjetima u pogledu cijene i korištenja javnih parkirališta) imaju:

 • osobe s prebivalištem u Gradu Dubrovniku, odnosno boravištem dužim od 6 mjeseci neprekidno,
 • fizičke osobe s prebivalištem na području općina: Konavle, Župa Dubrovačka, Dubrovačko Primorje, Ston, Janjina, Trpanj i Mljet,
 • pravne osobe koje imaju sjedište u Gradu Dubrovniku,
 • invalidi Domovinskog rata,
 • dobrovoljni darovatelji krvi sa preko 40 puta darovanom krvi,
 • invalidne osobe sukladno uvjetima propisanima člankom 40. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Pravo na povlaštenu kartu ima fizička osoba koja:

 • ima prebivalište na području Grada Dubrovnika ili boravište na području Grada Dubrovnika duže od 6 mjeseci neprekidno, što dokazuje osobnom iskaznicom ili uvjerenjem Ministarstva unutarnjih poslova o prebivalištu,
 • ima prebivalište na području obuhvata općina: Konavle, Župa Dubrovačka, Dubrovačko Primorje, Ston, Janjina, Trpanj i Mljet što dokazuje osobnom iskaznicom ili uvjerenjem Ministarstva unutarnjih poslova o prebivalištu,
 • ima vozilo registrirano na svoje ime ili u leasingu, što dokazuje važećom prometnom dozvolom, te čije dimenzije (vozila) ne smiju prelaziti dimenzije obilježenog parkirališnog mjesta.

Pravo na povlaštenu kartu ima pravna osoba koja:

 • ima sjedište na području grada Dubrovnika, što dokazuje odgovarajućom ispravom,
 • ima vozilo registrirano na ime pravne osobe ili u leasingu, što dokazuje važećom prometnom dozvolom, te čije dimenzije (vozila) ne smiju prelaziti dimenzije obilježenog parkirališnog mjesta.

Pravo na povlaštenu parkirnu kartu ima osoba s invaliditetom koja:

 • ima prebivalište na području Grada Dubrovnika, što dokazuje osobnom iskaznicom ili uvjerenjem MUP-a Republike Hrvatske o prebivalištu,
 • ima vozilo registrirano na svoje ime ili u leasingu, što dokazuje važećom prometnom dozvolom, e čije dimenzije (vozila) ne smiju prelaziti dimenzije obilježenog parkirališnog mjesta.
 • ima valjani znak pristupačnosti iz čl. 40 Zakona o sigurnosti prometa na cestama i rješenje ovlaštenog tijela o invaliditetu na temelju kojega je znak izdan.

Napomene:

 • Fizičkoj osobi može se izdati najviše jedna povlaštena parkirališna karta.
 • Pravnoj osobi, fizičkoj osobi obrtniku odnosno osobi koja obavlja drugu samostalnu djelatnost mogu se izdati najviše tri povlaštene parkirališne karte.
 • Povlaštenom parkirališnom kartom korisnik se može poslužiti samo za vozilo za koje je izdana.
 • Ako korisnik povlaštene parkirališne karte za vrijeme njezinoga važenja promijeni vozilo za koje je karta izdana, Organizator parkiranja zamijeniti će povlaštenu parkirališnu kartu, na zahtjev korisnika, novom povlaštenom parkirališnom kartom. Nova povlaštena karta vrijedi do isteka roka na koji je izdana zamijenjena karta.
 • Ako korisnik parkirališta koristi povlaštenu parkirališnu kartu suprotno odredbama ove Odluke, smatra se da nema povlaštenu parkirališnu kartu.

Visina naknade za korisnike PPK na mjesečnoj bazi:

(Fiksni tečaj konverzije 1 EUR=7,53450 kn)

 • Zona 0. – 708200 nema povlaštene karte.

Zona 1. – 708201 – poslovna zona

Cijena

fizičke osobe s prebivalištem odnosno propisanim boravištem na području zone 1
za jednu ulicu/jedno parkirno mjesto prema adresi prebivališta odnosno boravišta u 1. zoni

25,00 kn

3,32 EUR

Zona 2.

Cijena

fizičke osobe s prebivalištem odnosno propisanim boravištem na području zone 2
za jednu ulicu/jedno parkirno mjesto prema adresi prebivališta odnosno boravišta u 2. zoni

25,00 kn

3,32 EUR

Fizičke osobe s prebivalištem na području obuhvata općina:
Konave, Župa dubrovačka, Dubrovačko primorje, Ston, Janjina, Trpanj, Mljet

120,00 kn

15,93 EUR

pravne osobe, obrtnici odnosno osobe koje obavljaju drugu samostalnu djelatnost,
koji imaju sjedište odnosno koji su registrirani na području Gradskog kotara Grad
i gradskog kotara Pile te u dijelu Gradskog kotara Pile- Kono koji je označen na karti
gradskih kotara koja čini sastavni dio Odluke od 06.07.2018.

parkiralište Žičara-donji plato nema povlaštene karte

200,00 kn

26,54 EUR

Zona 3. – 708203

Cijena

Fizičke osobe s prebivalištem na području zone 3 za jednu ulicu/parkirno mjesto prema adresi prebivališta.

25,00 kn

3,32 EUR

Fizičke osobe s prebivalištem na području obuhvata općina:
Konave, Župa dubrovačka, Dubrovačko primorje, Ston, Janjina, Trpanj, Mljet

120,00 kn

15,93 EUR

Pravne osobe, obrtnici odnosno osobe koje obavljaju drugu samostalnu djelatnost

200,00 kn

26,54 EUR

Zona 2. i 3.

Cijena

fizičke osobe s prebivalištem odnosno propisanim boravištem na području Grada Dubrovnika

60,00 kn

7,96 EUR

Fizičke osobe s prebivalištem na području obuhvata općina:
Konave, Župa dubrovačka, Dubrovačko primorje, Ston, Janjina, Trpanj, Mljet

240,00 kn

31,85 EUR

Invalidi Domovinskog rata koji ne spadaju pod odredbe članka 40. ZOSPC-a za zone 2 i 3.

25,00 kn

3,32 EUR

Dobrovoljni darovatelji krvi iz članka 26. alineje 5. Odluke za zone 2. i 3.

0,00 kn

0,00 EUR

Invalidne osobe sukladno članku 40. ZOSPC-a za zone 1., 2. i 3.

0,00 kn

0,00 EUR

Zona 1., 2. i 3.

Cijena

Fizičke osobe s prebivalištem u zoni 1.

85,00 kn

11,28 EUR

 • Za mjesečnu povlaštenu kartu kupljenu unaprijed za vremensko razdoblje od šest (6) mjeseci odobrava se popust od 10 %.
 • Za mjesečnu povlaštenu kartu kupljenu unaprijed za vremensko razdoblje od dvanaest (12) mjeseci odobrava se popust od 15 %.
© 2023 Sanitat Dubrovnik d.o.o. | Sva prava pridržana. Powered by LINK