Privola za korištenje osobnih podataka

Potpisom ove privole dajem svoju dobrovoljnu, izričitu i nedvosmislenu privolu na prikupljanje i obradu mojih osobnih podataka od strane društva Sanitat Dubrovnik d.o.o.

kao i za postupak obrade osobnih podataka koji će navedeno društvo izvršiti u skladu s primjenjivim pozitivno pravnim propisima.

Ujedno izričito ovlašćujem društvo na dostavu svih prikupljenih i obrađenih mojih osobnih podataka trećim osobama u skladu sa zakonskom regulativom (nadležnim državnim tijelima te tijelima Europske unije na njihov zahtjev ili temeljem zakonskih odnosno ugovornih obaveza društva Sanitat Dubrovnik d.o.o. prema istima), i u skladu s mojim ugovornim obvezama prema društvu Sanitat Dubrovnik d.o.o.

Ovime dajem suglasnost za obradu mojih osobnih podataka u svrhu:

 • osiguranja pružanja usluge i/ili isporuke robe koju zatražim od društva Sanitat Dubrovnik d.o.o., te s tim u vezi izdavanja ponuda, otpremnica, računa, IOS kartica i svih drugih knjigovodstvenih isprava, obrade mojih podataka u knjigovodstvene svrhe kod društva Sanitat Dubrovnik d.o.o., sukladno pozitivno pravnim propisima, ostvarivanja i realizacije ugovornog odnosa iz ugovora o isporuci robe/ugovora o prijevozu/ugovora o poslovnoj suradnji/ugovora o zastupstvu
 • što učinkovitijeg odgovora na moj upit koji uputim društvu Sanitat Dubrovnik d.o.o., osobno, e-mailom, telefonom, telefaksom ili bilo kojim drugim načinom

pri čemu me društvo Sanitat Dubrovnik d.o.o. obavještava da svoja prava mogu ostvarivati jedino korištenjem svoje e-mail adrese koju ovime dajem društva Sanitat Dubrovnik d.o.o

Obvezujem se da ću za ostvarivanje, odnosno zaštitu navedenih prava koristiti isključivo gore navedenu e-mail adresu, a da društvo Sanitat Dubrovnik d.o.o zadržava pravo traženja dodatne identifikacije kako bi se spriječila bilo kakva zlouporaba mojih prava u vezi osobnih podataka.

Podaci za koje dajem privolu, da budu predmet obrade od strane društva Sanitat Dubrovnik d.o.o. su : ime i prezime, adresa prebivališta, e-mail adresa, broj telefona/mobitela, državljanstvo, OIB (osobni identifikacijski broj), vrsta i broj identifikacijske isprave, broj bankovnog računa i naziv banke.

Ovime ujedno izjavljujem da sam u cijelosti informiran o mojim sljedećim pravima vezanima za obradu podataka sukladno Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27.04.2016.g. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) :

 • Pravo na informiranje
 • Pravo pristupa
 • Pravo na ispravak
 • Pravo na brisanje
 • Pravo na ograničavanje obrade
 • Pravo na prijenos podataka
 • Pravo na prigovor
 • Prava vezana uz automatsko donošenje odluka i profiliranje,

kao i s činjenicom da će društvo Sanitat Dubrovnik d.o.o. moje osobne podatke pohraniti na razdoblje od 2 (dvije) godine od završetka godine u kojoj je prestao poslovni odnos između mene i navedenog društva, odnosno od završetka godine u kojoj je prestala obveza društva Sanitat Dubrovnik d.o.o. na čuvanje tih podataka sukladno zakonskim obvezama.

Ovime ujedno izjavljujem da sam obaviješten kako su mi sva detaljna objašnjenja mojih prava dostupna u prostorijama društva Sanitat Dubrovnik d.o.o., te da sam upoznat da svoja prava mogu koristiti slanjem pisane obavijesti odnosno zahtjeva službeniku za zaštitu osobnih podataka društva Sanitat Dubrovnik d.o.o., elektroničkom poštom na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili zemaljskom poštom na adresu: Marka Marojice 5. odnosno na fizičku adresu Marka Marojice 5, uz uvjet da ostvarenje svojih prava tražim korištenjem gore navedene e-mail adrese ili dostavom osobne izjave izravno u poslovnim prostorijama Sanitat Dubrovnik d.o.o., uz prethodnu najavu na broj telefona 020 640 140 uz identifikaciju važećim osobnim dokumentom.

Stoga sam suglasan:

 • ponašati se na način koji je podudaran s ovom Izjavom,
 • odnositi se prema bilo kojem osobnom podatku koji mi je dostupan na način predviđen ovom Izjavom.

Ujedno izjavljujem da Sanitat Dubrovnik d.o.o. smije podatke sačuvati radi poboljšanja svojih usluga u odnosu na mene osobno i kontaktirati me u slučaju novosti u uslugama, akcijama ili eventualnoj nagradnoj igri (newsletter).


© 2024 Sanitat Dubrovnik d.o.o. | Sva prava pridržana. Powered by LINK