Tržnice

OBAVIJEST - usluga "live stream" kamera sa Tržnice Gruž i Ribarnice Gruž

Ovim putem želimo obavijestiti cijenjene korisnike da se s danom 17.03.2022. godina prekida web live streaming kamera sa Tržnice Gruž i Ribarnice Gruž temeljem Rješenja AZOP-a KLASA: UP/I-041-02/22-08/21, URBROJ:567-12/14-21-01.

Zahvaljujemo na razumijevanju!

S poštovanjem,
SANITAT DUBROVNIK doo

Informacije o tržnicama

Sanitat Dubrovnik d.o.o. upravlja i održava tržnice na malo na području grada Dubrovnika od 1976. godine.

Radno vrijeme

Tržnica Gruž:
Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 14:00 sati
Subota: 07:00 - 13:00 sati

Radno vrijeme

Radno vrijeme:
Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 13:00 sati
Subota: 07:00 - 13:00 sati

Nedjeljom (sajam antikviteta): 08:00 - 12:00 sati

Radno vrijeme

Tržnica Grad:
Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 13:00 sati
Subota: 07:00 - 13:00 sati

Ribarnica Grad:
Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 13:00 sati
Subota: 07:00 - 13:00 sati

© 2023 Sanitat Dubrovnik d.o.o. | Sva prava pridržana. Powered by LINK